บริษัท ธันยนันท์ แบ็ค โปรดักส์ จำกัด ได้ดำเนินการผลิตกระเป๋าพรีเมี่ยม เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และผลิตกระเป๋าในรูปแบบของสินค้าแบรนด์เนม ฯลฯ จนเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้าต่างๆ ที่ผ่านมา และทางบริษัทยินดีที่จะผลิตกระเป๋าตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย อาทิเช่น กระเป๋าเดินทาง(back pack), กระเป๋าเอกสาร, กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค, กระเป๋าอ่อนใส่โน๊ตบุ๊ค, กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพาย, กระเป๋าแฟชั่นต่างๆ, กระเป๋า cooler, กระเป๋าใส่กล้อง, กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์, กระเป๋าใส่เครื่องกีฬา, กระเป๋าสพายเอว เป็นต้น